Fri frakt för alla beställningar inom Sverige. Handla tryggt med Free shipping within Sweden. Klarna logo

MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Är oljan död?

Ja och Nej. Svaret nej hänger samman med att det mesta som upprätthåller din livsstil beror på att fungerande smörjmedel finns. Dina kläder är ett exempel. Visste du att det behövs olja för att producera kläder? Spinnerimaskinerna och nålarna behöver olja för att minska friktion och fungera perfekt. Du kan inte ens tända en glödlampa utan att smörjmedel är inblandade. När du tar en resa med elektrifierat tåg används olja och smörjfett i transformatorer och kullager. Olja används också för produktion av plast som finns i många olika produkter. Så oljan dör inte med omställningen till elbilar. Men behovet förändras.

 

Det är inte green washing att oljekonsumtionen per capita i EU har minskat på grund av innovationer och teknisk utveckling av mer avancerade oljor som minskar förbrukningen och förlänger bytesintervallerna. Heller inte att nya formuleringar av motoroljor minskar bränsleförbrukningen med 1-3% i bilar och lastbilar. Det leder till minskade CO2-utsläpp och lägre bränslekostnader.

 

Samtidigt är olja ett fossilt material som inte är förnyelsebart. Det är i sig ett problem eftersom tillgången kommer minska över tid där många källor har redan passerat sin peak. Det andra problemet med vårt beroende av kolbaserade bränslen är ökningen av grönhusgaser (GHG) som i sin tur har en direkt koppling till höjningen av temperaturen på vår planet och klimatet. Även om EU har satt en ambitiös roadmap för förändringen där exempelvis förbränningsmotorer förbjuds från 2035 samt där kontinenten ska bli ”carbon neutral” 2050 så anser många att förändringen går för långsamt i förhållande till målen.

VÅRT LIVSCYKELSYNSÄTT

Vad är hållbar utveckling och vilket ansvar har oljebolagen?

Många konsumenter har samma synsätt på oljeindustrin som man har på tobaksindustrin – att det är en smutsig industri som nu försöker bli grönare i allmänhetens ögon men att de bär ett ansvar för resultaten av deras produkter. Särskilt när de försökt mörka hur människor och miljö påverkas negativt eller hur de via lobbyister försöker stoppa politiska regelverk och lagar. Ser vi tillbaka så har oljeindustrin och bilindustrin inte bara motarbetat förändringar inom miljöområdet – industrin har sedan decennier känt till hur klimatet kommer påverkas negativt av grönhusgaser såsom CO2 via transportsektorns förbränning av bränsle och användning av smörjmedel.

 

Se bifogad artikel i PDF och filmerna på SVT Play här:

 

Utdrag ur USAs f.d vice president Al Gore: En obekväm sanning

Tysk dokumentär från 2017: Den stora klimatskandalen

Amerikansk dokumentärserie från 2022: Raffinerade lögner

Klimatbomben från 2022: Uppdrag granskning - Klimatbomben 2022

Vetenskapens Värld: Slaget om skogen

VÅRT LIVSCYKELSYNSÄTT

Hur ser EUs roadmap för hållbar utveckling ut?

 • Europa inklusive Norge, Island och Schweiz ska vara en ”climate neutral” kontinent 2050 med ett
  ”net zero greenhouse gas emissions” (GHG).

Det ska ske genom:

Att systemet för utsläppsrätter utökas.
Att en CO2-regleringsmekanism (CBAM) införs för import av varor via EUs gränser.
Att förnyelsebar energiproduktion inklusive kärnkraft står för 40% 2030.
Att energieffektiviteten ökar från 32,5% till 39% (+1,5% per år).
Att reduktionsmålet för CO2 sätts till 100% 2035 vilket bland annat innebär att inga nya förbränningsmotorer får säljas efter 2035 inom EU.

VÅRT LIVSCYKELSYNSÄTT

Hur ska EU styra och driva utvecklingen mot dessa mål?

Här är tre exempel:

 1. Alla flyg som avgår från EU (även flygbolag utanför EU alltså) måste använda SAF-bränsle (Sustainable Aviation Fuel).
 2. Alla större fartyg som ankommer till en EU-hamn måste använda bränsle som minskar GHG
  med 70%.
 3. Nytt EU-direktiv för infrastrukturen av bränslen i EU:
  Elladdningsstationer: Max 60 km mellan varje station längs större vägar senast 2026.
  Vätgasstationer: Max 200 km mellan varje station senast 2028.
  Metangasstationer (LPG & CNG – bränslen för fordon med gasmotorer): Utbyggnad av nätverket senast 2030.

  Kortfattad statistik för grönhusgaser (GHG): 77% uppstår via energisektorn, 11% jordbruk, 9% industriprocesser och 3% avfallshantering. Transportsektorn som enskild kategori står för 25% av de totala utsläppen av GHG

Läs mer om målen på EUs hemsida: Climate strategies and targets

Vad kan Midland bidra med?

Traditionellt arbete och nytta med hållbara lösningar hos Midland idag:

 • Midland var första oljemärket i Sverige som började med re-generering av spillolja. Redan vid vår företagsstart 2004 beslutade vi öronmärka all spillolja från våra verkstäder för re-generering till nya basoljor istället för att bränna dem som bränsle för produktion av cement. Konkurrenterna var snabba med att kritisera oss men vi försvarade oss med tanken kring att du som konsument är smart nog att förstå och dra dina egna slutsatser kring vad som är bra eller dåligt miljöarbete. Idag re-genererar vi också glykol- och bromsvätskerester och oljefilter till nya fraktioner som kan användas i produktionen av dessa produkter igen. Kvalitetsnivån för re-generering är hög men idag inte på en sådan nivå att råvarorna går att använda i produktionen av nya produkter hos Midland. Det beror bland annat på att re-genererad basolja oftast inte har de godkännanden som krävs vid formulering av nya oljor med normeringar från ACEA, API och/ eller OEM. Dessa basoljor används dock framgångsrikt i produktionen av exempelvis hydrauloljor.
 • Återvinning av förpackningar: Midland ingår i den nationella återvinningsorganisationen FTI vilket bland annat innebär att Midland som producent/ importör betalar för insamlingen av emballagen wellpapp, plast och plåt.
 • Biologiskt nedbrytbara produkter exempelvis hydraulolja och smörjfett med godkännande.
 • Transporter: Midlands import av oljor från produktionen i Schweiz går till 100% på combo rail det vill säga trailer lastad på järnväg. Tidigare fungerade detta inte särskilt bra i Sverige men sedan ett par år så kör vi combo rail även på båt från Kiel till Göteborg vilket minskar CO2-utsläppen transportmässigt.

VÅRT LIVSCYKELSYNSÄTT

 • Innovation och utveckling av energieffektiva oljor med särskilda godkännanden som reducerar bränsle-förbrukningen exempelvis ACEA A5 eller API SP/ ILSAC GF-6A.
 • Förlängda serviceintervaller med mer avancerade oljor och syntetiska basoljor minskar konsumtionen av smörjmedel i motorer, växellådor och axlar. 
 • Tribologi är läran om friktion, nötning och smörjning. Smörjmedel levererar minskad friktion och minskat slitage varför de med detta arbete påverkar miljön positivt eftersom energiförluster minskar med minskad friktion. Förebyggande underhåll innebär att bytesintervaller maximeras med god teknisk marginal för kommande haverier av maskindelar. Det resulterar i minskad förbrukning av smörjmedel och maskindelar.
 • Multigradeoljor som kan användas året runt till skillnad från enkelgradiga oljor som användes mer förr. Med multigradeoljor exempelvis SAE 5W-30 kan fordonsägaren köra på samma olja året runt.

VÅRT LIVSCYKELSYNSÄTT

MIDLAND ÄR MILJÖPIONJÄRER

Vi var det första oljemärket i Sverige som 2004 införde livscykelsynsättet genom återvinning av använda oljor. De blir till nya basoljor som ett hållbart resursalternativ till förbränning. Vi tror att vårt livscykelsynsätt hjälper till att bevara våra ändliga naturresurser.

 

Vi hoppas påverka branschen att ta steget till en mer hållbar utveckling när det gäller återvinning av oljor. Du som bilägare och bilverkstad kan göra ett aktivt val för återvinning av använda motoroljor genom att välja service med Midland återvinningscertifiering. Din spillolja öronmärks då för återvinning i Europa och det kostar inget extra för dig.

 

Vi förstår att produktion och användning av smörjmedel utgör en påfrestning på jordens tillgångar och att användningen av smörjmedel tillsammans med bränsle i fordon utgör ett hot mot vårt klimat och samhälle. Därför har vi ett särskilt ansvar att agera och påverka på ett sätt som påskyndar återvinning och livscykelsynsättet i motsats till branschens mekaniska synsätt på avfall (förbränning).

REGENERERING AV SPILLOLJA


Vi kan via samarbetet med Ragn-Sells beställa verkstadsunik rapport för hur klimatsmart verkstaden är – antal kilo CO2 verkstaden minskar utsläppen med via re-generering av spillolja jämfört traditionell förbränning.

Verkstäder med Midland miljöavtal kan få miljörapport som sammanfattar alla hämtningar, avfallsfraktioner, vikter samt vem som hämtat och var avfallet behandlats. En bra rapport som underlättar verkstadens kontakt med kommunens Miljö & Hälsa samtidigt som mycket tid sparas på sammanställning.

UPPHÄMTNING AV SPILLOLJA

Producentansvaret

Regelverket för producentansvar har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden. Producenterna är skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumentens slutanvändning. Även användare såsom återförsäljare, butiker och verkstäder räknas som producenter.

 

Eftersom det inte finns något pantsystem (jämför glas, batterier och däck) så behöver insamling och återvinningsstationerna för konsumenterna finansieras av producenterna. Det sker exempelvis genom att Midland är anslutet företag till förpackningsinsamlingen FTI/ REPA och betalar för materialslagen. Debiteringen räknas ut i förhållande till vilka vikter per avfallsslag som importeras, tillverkas och säljs per år. För farligt avfall (spillolja, oljefilter, glykol- och bromsvätskerester) tillämpar Midland sedan starten 2004 ett frivilligt producentansvar där upphämtning av spillolja är kostnadsfri för Midlands verkstadskunder.

TITTA EFTER DESSA PÅ FLASKAN

Miljösymboler

Midlands miljösymboler på flasketiketterna förklarar vilka produkter som klarar kriterierna för energibesparing, lågemission och biologisk nedbrytbarhet.

Energibesparing

Oljan måste vara godkänd för ACEA C2/ C5 och/ eller API SP och/ eller ILSAC GF-6A.

Lågemission

Oljan måste klara av avgasrenings- och partikelfilter-normering enligt ACEA C2, C3, C4, C5 och/ eller Euro 5/6.

Biologisk nedbrytbarhet

Oljan är testad och godkänd enligt OECD och/ eller SP-listan.

Länkar

Hämta filer

Viktiga dokument