Spillolja är ett exempel på miljöfarligt avfall som EU prioriterar för re-genering till nya basoljor framför förbränning.

2022-03-24 11:00:00

Liten hjälp kring farligt avfall och hur du märker upp innan hämtning

Snabbguide i hantering av miljöfarligt avfall
1: Verkstaden sorterar avfall efter fraktion. Grundregeln är att olika avfall inte ska blandas.

2: Verkstaden beställer hämtning genom webborder eller ringer Midland på 031-725 34 00 eller mejlar på order@midland.se

3: Verkstaden märker avfallsemballagen (se info nedan). Etiketter kan beställas via lokal Ragn-Sells-terminal eller printas från detta nyhetsbrev. Märks inte emballagen upp så kan i vissa fall chaffören fixa detta men Ragn-Sells får inte transportera omärkta emballage. Kan inte märkningen ordnas så uppstår en bomkörning som bekostas av verkstaden (hämtningen utförs alltså inte).

4: Ragn-Sells hämtar avfallet och klassificerar enligt EWC avfallskod. Exempel: "spillolja med vatteninnehåll 0-10% har koden 130208". Verkstaden arkiverar kopia på miljödeklarationen.

5: Verkstaden eller Midland (via Ragn-Sells) registrerar volymen i Naturvårdsverkets nationella avfallsregister.

6: Midland kan via Ragn-Sells producera en avfallsrapport inklusive CO2-besparing till verkstaden vid behov.

De flesta verkstadskunder som samarbetar med Midland har ett miljöavtal. Det innebär att Midland utökar sitt producentansvar där huvuddelen av verkstadens farliga avfall (spillolja, oljefilter, glykolvatten och bromsvätskerester) hämtas via partnern Ragn-Sells och betalas av Midland. Verkstadens motprestation är inköp av oljor, glykol och bromsvätska. Midland öronmärker avfallet för återvinning så kallad re-generering och certifierar verkstaden. Du kan använda miljöcertifieringen i din marknadsföring samt för att motivera en miljöavgiftsdebitering till dina verkstadskunder.

För verkstadskunder med hämtning av spillolja i tank betalar Midland dessutom avgiften till Naturvårdsverket. För mer information, se separat nyhetsbrev.

Samtliga behållare med spillolja ska ha märkningen Miljöfarligt avfall. De behöver även märkas med UN-nummer och korrekt etikett. UN-numret och etiketten är olika beroende på var i landet avfallslämnaren befinner sig. Se bifogade filer och geografi nedan.

UNNR 3082 etikett 9 -
Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medelpad, Hälsingland, Dalarna, Gästrikland, Uppland, Västmanland och Södermanland.

UNNR 3295 etikett 3 - Värmland, Närke, Östergötland, Bohuslän, Västra Götaland, Småland, Halland, Öland, Gotland, Skåne och Blekinge.

Ring Midland på 031-725 34 00 vid frågor och rådgivning.

Dokument

Ragnsells FarligtEnkeltskåp 2015.pdf
MidlandUpdate30 praktiska rad oljerum och FA mars 2015.pdf
MidlandUpdate 24, checklista miljöarbete.pdf

Resurslänkar

Ragn-Sells

Midland miljö

Naturvårdsverket Avfallsförordning

Ämnen

Environmental technology, RecyclingTrucks, Transport vehiclesInsurance, Insurance issuesPetroleum, Oil, GasClimate issuesCorporate training

Tags

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midland.se

+46-31-725 34 01

Bilder & videor