Miljö

VÅRT LIVSCYKELSYNSÄTT

MIDLAND ÄR MILJÖPIONJÄRER

Vi var det första oljemärket i Sverige som 2004 införde livscykelsynsättet genom återvinning av använda oljor. De blir till nya basoljor som ett hållbart resursalternativ till förbränning. Vi tror att vårt livscykelsynsätt hjälper till att bevara våra ändliga naturresurser.

Vi hoppas påverka branschen att ta steget till en mer hållbar utveckling när det gäller återvinning av oljor. Du som bilägare och bilverkstad kan göra ett aktivt val för återvinning av använda motoroljor genom att välja service med Midland återvinningscertifiering. Din spillolja öronmärks då för återvinning i Europa och det kostar inget extra för dig.

Vi förstår att produktion och användning av smörjmedel utgör en påfrestning på jordens tillgångar och att användningen av smörjmedel tillsammans med bränsle i fordon utgör ett hot mot vårt klimat och samhälle. Därför har vi ett särskilt ansvar att agera och påverka på ett sätt som påskyndar återvinning och livscykelsynsättet i motsats till branschens mekaniska synsätt på avfall (förbränning).

REGENERERING AV SPILLOLJA

Vi kan via samarbetet med Ragn-Sells beställa verkstadsunik rapport för hur klimatsmart verkstaden är – antal kilo CO2 verkstaden minskar utsläppen med via re-generering av spillolja jämfört traditionell förbränning.

Verkstäder med Midland miljöavtal kan få miljörapport som sammanfattar alla hämtningar, avfallsfraktioner, vikter samt vem som hämtat och var avfallet behandlats. En bra rapport som underlättar verkstadens kontakt med kommunens Miljö & Hälsa samtidigt som mycket tid sparas på sammanställning.

UPPHÄMTNING AV SPILLOLJA

Producentansvaret

Regelverket för producentansvar har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden. Producenterna är skyldiga att ta hand om varorna även efter konsumentens slutanvändning. Även användare såsom återförsäljare, butiker och verkstäder räknas som producenter.

Eftersom det inte finns något pantsystem (jämför glas, batterier och däck) så behöver insamling och återvinningsstationerna för konsumenterna finansieras av producenterna. Det sker exempelvis genom att Midland är anslutet företag till förpackningsinsamlingen FTI/ REPA och betalar för materialslagen. Debiteringen räknas ut i förhållande till vilka vikter per avfallsslag som importeras, tillverkas och säljs per år. För farligt avfall (spillolja, oljefilter, glykol- och bromsvätskerester) tillämpar Midland sedan starten 2004 ett frivilligt producentansvar där upphämtning av spillolja är kostnadsfri för Midlands verkstadskunder.

TITTA EFTER DESSA PÅ FLASKAN

Miljösymboler

Midlands miljösymboler på flasketiketterna förklarar vilka produkter som klarar kriterierna för energibesparing, lågemission och biologisk nedbrytbarhet.

Energibesparing

Oljan måste klara av ACEA C2/ C5 och/ eller API SN RC+ och/ eller ILSAC GF-5/6.

Lågemission

Oljan måste klara av avgasrenings- och partikelfilternormering enligt ACEA C1, C2, C3, C4 och/ eller Euro 5.

Biologisk nedbrytbarhet

Oljan är testad och godkänd enligt OECD och/ eller SP-listan.