Har Nymans Bil hittat ett nytt sätt att öka oljevolymen?

2023-08-22 08:10:00

Oljevolymen minskar med 40%. Var är marknaden på väg?

Oljevolymen minskar 40%
USAs oljeindustriförening ILMA som organiserar runt 3 000 oljebolag säger att försäljningen av nya elbilar når 50% 2030-2035 i USA samt att motoroljevolymen för personbilar minskar 14% 2021-2030. Närmare 2040 är deras prognos -40%. Prognosen för Europa är en snabbare minskning i oljevolym eftersom de politiska målen i Europa för "carbon neutral" har ett snabbare schema för måluppfyllnad.

Hur påverkar omställningen svenska verkstäder?
- Många verkstäder har eller kommer ändra sin inriktning genom att minska kapaciteten för servicearbeten och öka kapaciteten för skadearbeten inklusive batteriarbeten, säger Jonas Udd på Midland AB. - De berättar att de förutspår en ökning inom skadesidan tillsammans med däck och batterier, säger han.
Många verkstäder har tidigare breddat sin verksamhet med däckhotell, AC, glas, tvätt med mera. Frågan är om det räcker för att kompensera bortfallet av marginal för olja, reservdelar och debiterbar tid i omställningen från förbränningsmotorer till elbilar?

Verkstadsanalys i Stockholm gav 1 MSEK i minskad marginal

Midland analyserade en större märkesverkstad i Stockholm för två år sedan. På en femårsperiod fram till 2025 minskar verkstadens oljeförsäljning med 18% motsvarande en minskning av marginalen med >1 MSEK, berättar han. Marginalminskningen för reservdelar är ännu större, säger verkstaden.

Är oljan död?
Ja och Nej. Svaret nej hänger samman med att det mesta som upprätthåller din livsstil beror på att fungerande smörjmedel finns. Dina kläder är ett exempel. Visste du att det behövs olja för att producera kläder? Spinnerimaskinerna och nålarna behöver olja för att minska friktion och fungera perfekt. Du kan inte ens tända en glödlampa utan att smörjmedel är inblandade. När du tar en resa med elektrifierat tåg används olja och smörjfett i transformatorer och kullager. Olja används också för produktion av plast som finns i många olika produkter. Så oljan dör inte med omställningen till elbilar. Men behovet förändras.

Det är inte green washing att oljekonsumtionen per capita i EU har minskat på grund av innovationer och teknisk utveckling av mer avancerade oljor som minskar förbrukningen och förlänger bytesintervallerna. Heller inte att nya formuleringar av motoroljor minskar bränsleförbrukningen med 1-3% i bilar och lastbilar. Det leder till minskade CO2-utsläpp och lägre bränslekostnader.

Samtidigt är olja ett fossilt material som inte är förnyelsebart. Det är i sig ett problem eftersom tillgången kommer minska över tid där många källor har redan passerat sin peak. Det andra problemet med vårt beroende av kolbaserade bränslen är ökningen av grönhusgaser (GHG) som i sin tur har en direkt koppling till höjningen av temperaturen på vår planet och klimatet. Även om EU har satt en ambitiös roadmap för förändringen där exempelvis förbränningsmotorer förbjuds från 2035 samt där kontinenten ska bli ”carbon neutral” 2050 så anser många att förändringen går för långsamt i förhållande till målen.

Vad tycker du? Mejla dina synpunkter på info@midland.se

Resurslänkar

Midland miljö

ILMA

Ämnen

Environment, EnergyIndustry, manufacturingEnergy issuesEnvironmental technology, RecyclingTrucks, Transport vehiclesInsurance, Insurance issuesClimate issuesCorporate training

Tags

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midland.se

+46-31-725 34 01

Bilder & videor