Vad skiljer e-fluids från konventionella vätskor? Ovan, en ORA EV som rullat 2 000 mil på 6 månader i StorGöteborg.

2023-08-15 08:00:00

Hur ser det ut under huven på en elbil?

Produktutveckling för elbilar har annan inriktning
Oljeindustrin har för förbränningsmotorer fokuserat på minskad friktion och bränslespar. Fokus för elbilar handlar istället om termiska egenskaper. Det innebär en helt annan produktutveckling. Men vad innebär det?

Låg konduktivitet
På servicemarknadskonferenser och på marknaden där nya e-fluids presenteras handlar e-fluids ofta om låg konduktivitet, alltså låg elektrisk ledningsförmåga. Men termiska egenskaper är bredare och handlar inte bara om konduktivitet. Vissa aktörer på marknaden vill rida på e-trenden och döper om sina traditionella bromsvätskor och kylvätskor till e-fluids. Men i de fall formuleringarna och de tekniska egenskaperna är desamma är det inte särskilt seriöst. Konduktivitet har ett samband till termiska egenskaper på så sätt att en hög konduktivitet (elektrisk ledningsförmåga) kan förkorta livslängden för elbilens komponenter men sambandet är komplext. Extremt låg konduktivitet kan exempelvis skapa statisk elektricitet med ökad förslitning till följd.

Termiska egenskaper (hantering och transport av värme)

Den termiska hanteringen i elbilar anpassar sig till externa och interna temperaturförhållanden och reglerar optimala temperaturer i batteripaket, drivelektronik och elmotorer. Termisk hantering är avgörande, eftersom det påverkar ett elfordons körbarhet, livslängd och säkerhet. Enkelt betyder det att batterier och elkomponenter fungerar och håller bäst om det inte är för kallt eller varmt. De bör helst hållas inom rumstemperatur. Batteriernas livslängd och kapacitet påverkas även av andra faktorer såsom antal laddcykler, hur snabbt och med vilken kapacitet det laddas och urladdas (jämför med en mobiltelefon).

Teknik och politik

Ett normalt elbilbatteripack har idag en genomsnittlig livslängd på cirka 8 år. Elbilen kan mycket väl fungera efter denna tid men med en väsentligt lägre kapacitet/ körsträcka. Samhällets och branschens större utmaning (vid sidan av termiska egenskaper) är relationen mellan batterikapacitet och bilens samt batteriernas vikt. De flesta elbilar väger för mycket i förhållande till pris och vikt för batterierna. Det är en teknisk utmaning vid sidan av de politiska direktiven rörande minskad klimatpåverkan. Andra utmaningar är infrastruktur och utbud för elnäten, elpris och huruvida el tillverkas med förnyelsebara energikällor eller fossila.

Elbilens utveckling
De tidiga elmotorerna var luftkylda men klarade inte kylningen tillräckligt bra. Traditionell vätskekylning blev lösningen men denna lösning utvecklades snart till dielektriska kylvätskor eftersom traditionella glykolbaserade kylvätskor tillåter högre arbetstemperaturer under extrema förhållanden. Och det är inte optimalt för elbilarnas batterier och komponenter.
De dielektriska kylvätskorna levererar arbetstemperaturer på 100 grader eller lägre vilket skyddar elbilens batterier och komponenter såsom elmotor med mera. Moderna kylvätskor för eldrivna fordon är inte ett nytt fenomen. Elektrifierade tåglok har använt dessa en längre tid.

E-fluids - vad gör de?
Vissa e-vätskor ska kyla (transportera värme). Andra smörja. Eller en kombination av båda (se bifogad bild). Många elbilstillverkare fokuserar på valet av vätska för batterierna. Det beror till stor del på att batterierna kan stå för cirka 40% av elbilens totala tillverkningskostnad varför alla åtgärder som förbättrar bilens/ batteriernas livslängd och bilens TCO (total cost of öwnership) står i fokus. Batteriets historia för upphettning påverkar dess livslängd och TCO. Det är en förklaring till varför vi fokuserar på batteriernas livslängd. En annan är tillgången på metaller för framställning av nya batterier och möjligheten att återvinna begagnade batterier.

Midlands produktveckling
Midlands produktutveckling är starkt påverkad av två faktorer på marknaden. Den ena är företagets strävan att finna standarder i elbilsbranschen för att minimera antalet produkter så att sortimentet för verkstad och konsument minimeras och förenklas. Det är en utmaning för produktområden som är relativt nya samt där gemensamma standarder saknas eller är bristfälliga. Den andra är fördröjningen från biltillverkarnas utveckling till kravställandet rörande formuleringar för eftermarknaden. För tillverkarsidan finns ytterligare en utmaning: Å ena sidan kan de styra marknaden till sin egen försäljning av de vätskor de själva kontrollerar. Å andra sidan finns en risk att fel vätska används om de inte är transparenta med vad vätskan innehåller. Särskilt när elbilarna lämnar deras auktoriserade nätverk.

Ring Midland på 031-725 34 00 om du har frågor kring vätskor för elbilar.

Resurslänkar

Midland

Ämnen

Environment, EnergyIndustry, manufacturingEnergy issuesEnvironmental technology, RecyclingTrucks, Transport vehiclesInsurance, Insurance issuesClimate issuesCorporate training

Tags

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midland.se

+46-31-725 34 01

Bilder & videor