Problem med batteriet?

2023-02-16 08:25:00

Levererar vägassistans något värde för en verkstad?

Levererar vägassistans något värde för en verkstad?
Midlands bärgningspartner Assistancekåren utför hundratusentals bärgningsuppdrag per år. Midlands andel av dessa är en bråkdel men varje dag bärgas 1-2 bilar med Midlands premiefria vägassistans som ingår vid service med Midland olja på verkstad. Förra året bärgades närmare 500 bilar, mopedbilar och husbilar med en snittkostnad på runt 2 000 kronor. Den totala kostnaden landade på närmare 1 MSEK exklusive motorgarantiregleringar för Midland.

Huvuddelen av kunderna bärgas till ursprunglig serviceverkstad
En hörnsten i Midlands affärsidé är att skadedrabbade kunder ska leverera försäljning och lojalitet till den ursprungliga serviceverkstaden. - Vi ser inte verkstaden som en del i ett nätverk till skillnad från flertalet aktörer på marknaden. Istället vill vi att vår verkstadskund så långt som möjligt ska få merförsäljningen som är kopplad till bärgningen, säger Jonas Udd på Midland. - Därför betalar Midland för utökat bärgningsavstånd. Vi säkerställer att huvuddelen av bärgade bilar går till ursprunglig serviceverkstad. Detta är något vi mäter och levererar på, säger han. Andelen bilar som bärgades till kundens serviceverkstad var 70% 2022. Resterande 30% löstes på plats, bärgades till kundens hemadress eller till annan verkstad.

Elfel vanligaste orsaken till bärgning
Elfel stod för 33% av bärningsorsak. Motorfel landade på 26% och fel på kraftöverföring på 15%. Resterande orsaker har låga frekvenser, exempelvis låsöppning och bromsfel med 1%.

Bilägarna känner trygghet med Midland vägassistans
- Tittar vi på värdet för en servicekund säger vissa verkstäder vi pratar med att det är lågt eftersom det är så sällan skadan eller driftstoppet inträffar. Det har de rätt i, säger Cecilia Lind, skadereglerare på Midland. - Men det de glömmer är kundernas upplevda värde. Känslan av trygghet och omsorg är många gånger viktigare än själva skadan, säger hon.

Ring Midland på 031-725 34 00 om du saknar bra mervärden för att öka lojaliteten till din verkstad!

Resurslänkar

Midland mervärden

Ämnen

Environmental technology, RecyclingTrucks, Transport vehiclesClimate issues

Tags

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midland.se

+46-31-725 34 01

Bilder & videor