Behöver någon eller något räddas?

2022-11-24 10:00:00

Är oljan död?

Är oljan död?

Ja och Nej. Svaret nej hänger samman med att det mesta som upprätthåller din livsstil beror på att fungerande smörjmedel finns. Dina kläder är ett exempel. Visste du att det behövs olja för att producera kläder? Spinnerimaskinerna och nålarna behöver olja för att minska friktion och fungera perfekt. Du kan inte ens tända en glödlampa utan att smörjmedel är inblandade. När du tar en resa med elektrifierat tåg används olja och smörjfett i transformatorer och kullager. Olja används också för produktion av plast som finns i många olika produkter. Så oljan dör inte med omställningen till elbilar. Men behovet förändras.

Det är inte green washing att oljekonsumtionen per capita i EU har minskat på grund av innovationer och teknisk utveckling av mer avancerade oljor som minskar förbrukningen och förlänger bytesintervallerna. Heller inte att nya formuleringar av motoroljor minskar bränsleförbrukningen med 1-3% i bilar och lastbilar. Det leder till minskade CO2-utsläpp och lägre bränslekostnader.

Samtidigt är olja ett fossilt material som inte är förnyelsebart. Det är i sig ett problem eftersom tillgången kommer minska över tid där många källor har redan passerat sin peak. Det andra problemet med vårt beroende av kolbaserade bränslen är ökningen av grönhusgaser (GHG) som i sin tur har en direkt koppling till höjningen av temperaturen på vår planet och klimatet. Även om EU har satt en ambitiös roadmap för förändringen där exempelvis förbränningsmotorer förbjuds från 2035 samt där kontinenten ska bli ”carbon neutral” 2050 så anser många att förändringen går för långsamt i förhållande till målen.

Vad är hållbar utveckling och vilket ansvar har oljebolagen?

Många konsumenter har samma synsätt på oljeindustrin som man har på tobaksindustrin – att det är en smutsig industri som nu försöker bli grönare i allmänhetens ögon men att de bär ett ansvar för resultaten av deras produkter. Särskilt när de försökt mörka hur människor och miljö påverkas negativt eller hur de via lobbyister försöker stoppa politiska regelverk och lagar. Ser vi tillbaka så har oljeindustrin och bilindustrin inte bara motarbetat förändringar inom miljöområdet – industrin har sedan decennier känt till hur klimatet kommer påverkas negativt av grönhusgaser såsom CO2 via transportsektorns förbränning av bränsle och användning av smörjmedel. Se bifogad länk för några dokumentärer kring klimatet och oljebolagen.

Resurslänkar

Midland miljö och hållbarhet

Ämnen

Lifestyle, Fashion, LeisureEnvironmental technology, RecyclingInsurance, Insurance issuesClimate issuesCorporate training

Tags

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midland.se

+46-31-725 34 01

Bilder & videor