Produktionen i Schweiz har klarat leveransstörningar av råvaror i Europa bra. Både under pandemin och efter Ukraina.

2022-11-03 11:40:22

Midland prisjustering och uppdaterad cross reference för Super Service Menus

Midland justerar priserna
Mot bakgrund av fortsatt prisutveckling för basoljor, additiver och bränslen höjer flertalet oljebolag, fraktbolag och råvaruproducenter priserna i marknaden.
Midlands justering gäller från den 1 november, 2022. De rekommenderade konsumentpriserna höjs så att din marginal bibehålls eller förbättras. För en servicekund till dig landar prisjusteringen på cirka 35 kronor per service för ett oljebyte på 4-5 liter.

Ring Midland på 031-725 34 00 om du önskar prislistor skickade eller om du har frågor! Se bifogad länk för rekommenderade konsumentpriser.

För dig som arbetar med Super Service Menus bifogar vi en uppdaterad cross reference i PDF. Den innehåller materialkoder och rekommenderade konsumentpriser.

Dokument

Superservice menus Midland Cross Reference nov 2022.pdf

Resurslänkar

Rekommenderade konsumentpriser

Ämnen

Trucks, Transport vehicles

Tags

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midland.se

+46-31-725 34 01

Bilder & videor