Assistancekårens servicecenter i Stockholm.

2019-04-30 08:15:00

​Hur ökar verkstaden intäkter med styrda bärgningsuppdrag?

Verkstadens intäkt ökar med styrda bärgningsuppdrag
Midland och Assistancekåren lanserar den 2 maj en ny tjänst som ger Midlands verkstadskunder fler affärer och ökade intäkter genom att bärgningsuppdragen via Midland styrs in till Assistancekårens medlemmar för uppdrag och till Midlands verkstadskunder för reparation. Konsumenter med bärgning får en ökad servicegrad med Assistancekårens geotjänst Digital In och slipper ligga ute med pengar eftersom Midland faktureras direkt.

- Vi har haft ett långt samarbete med Midland och det känns oerhört spännande att nu öka samarbetet ytterligare, säger Mats Nilsson, vd för Assistancekåren.

Geografisk position för både verkstad och fordon med driftstopp
Fordon med Midland vägassistans som vid driftstopp behöver bärgning styrs aktivt in till den verkstaden som servat fordonet. Styrningen görs möjlig genom geopositionering och integration mellan Midland och Assistancekårens databaser, där Assistancekårens larmcentral får informationen om verkstadstillhörighet och giltighet för varje driftstopp med bärgning eller hjälp-på-plats. Ligger den Midlandauktoriserade verkstaden längre bort än närmaste verkstad betalar Midland kostnaden för den extra dragningen upp till ett särskilt kilometerantal. Resultatet blir att huvuddelen av alla bärgningsuppdrag kommer servande verkstad till del som en säkerställd reparation och/ eller service.

- Vi har givetvis räknat på snittavstånd för samtliga bärgningar med Midland vägassistans och kan se att huvuddelen körs en relativt kort sträcka, säger Jonas Udd på Midland. - Därför är vi trygga med påståendet att vi får en aktiv styrning som kommer våra verkstadskunder till del samtidigt som servicekunden ska uppleva en ökad servicegrad när man kommer till sin "hemmaverkstad", säger han.

Tydlig redovisning av resultat per verkstad
Midman redovisar sedan tidigare skadestatistik per verkstad för motorgarantiskador och vägassistans, men kunde tidigare inte tala vill vilken verkstad de körts till. En nyhet blir att antalet bärgningar som körts till den servande verkstaden redovisas och verkstaden kan enkelt se hur många kunder som styrts in till dem själva. - Verkstaden kommer kunna räkna ut hur mycket affärsvärdet ökar, säger Jonas.

- Nyheten ligger i linje med Midlands affärsidé att öka lojalitet och lönsamhet för serviceverkstaden. Midland ser inte verkstadskunderna som en kollektiv franchisetagargrupp där skadereparationerna landar slumpmässigt per verkstad oberoende av vem som "äger" relationen till servicekunden. Vi tänker tvärtom - vår verkstadskund ska ha sin affär med sina servicekunder. De ska inte skickas till en konkurrerande verkstad. Integrationen med Assistancekåren möjliggör rätt affärsmodell, säger han.

Ökad servicegrad och support till servicekund
Servicekunderna får genom det nya samarbetet mellan Midland och Assistancekåren en högre servicegrad. Med Midlands nya larmnummer 24/7 vet Assistancekårens larmcentral direkt att det är en servicekund med Midland vägassistans som ringer. Kunden får direkt service, hänvisas till rätt verkstad och behöver inte lägga ut pengarna. Det ger ett snabbare och enklare betalningsflöde för servicekunderna, där Midland betalar nettokostnaden. Midlands mervärden är fortsatt premiefria för både verkstad och konsument.

Midlands nya larmnummer är 0200-112 600 för Sverige och SOS International +45 70 10 50 50 för övriga Europa.

Assistancekåren Sweden AB är en svensk rikstäckande bärgningsorganisation grundad 1992. Assistancekåren bildades i samband med att företaget Bärgningskåren lades ned. Assistancekåren finns till för att erbjuda hjälp med bärgning, starthjälp, låsöppning och de utför även jourreparationer och transporter av alla fordon.

Midland AB är dotterbolag till Midland i Schweiz. Midland sköter kommunikationen med 200 000 servicekunder för 300 bilverkstäder idag. En stor andel av servicekunderna har premie- och självriskfri vägassistans kopplad till oljebyte med Midland motorolja hos verkstäderna. Midlands mervärden Vägassistans och Motorgaranti startade 2004. Vid driftstopp kontaktar fordonsägaren Assistancekåren på Midlands nya larmnummer.

Resurslänkar

Assistancekåren

Så här funkar det när du ringer...

Ämnen

Data, Telecom, ITInsurance, Insurance issuesPetroleum, Oil, Gas

Tags

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midland.se

+46-31-725 34 01

Bilder & videor