2015-05-06 08:00:00

Nationell utbildningssatsning på 2 500 fordonsgymnasister per år.

Midland startar nu upp samarbete med Micke Kågered Racing för en utbildningssatsning på 2 500 fordonsgymnasister per år i Sverige. Satsningen sker för att höja kompetensnivån inom smörjlära, momentlära och mätteknik.

- Fordonsbranschen har under en längre tid beskrivit stora svårigheter för försörjningen av kompetens och rekrytering av fordonsmekaniker, säger Micke Kågered.

Många verkstäder stöttar idag fordonsgymnasierna på olika sätt, bland annat genom att ta in praktikanter. Detta sker både som ett stöd till gymnasierna men i viss mån även som ren kompetensförsörjningen för verkstäderna som kan ägna sig åt så kallad ”cherry picking” när man väljer ut de bästa i klassen.

– Flertalet verkstäder vi träffar har problem inom detta område, både när det gäller att hitta nya mekaniker i ett yrke som fått låg status och när det gäller att satsa ekonomiskt på fortbildning för de man redan har. De pekar dessutom på att kunskapsnivån är för låg, säger Jonas Udd på Midland AB.


SMÖRJLÄRA NYTT PÅ SCHEMAT FÖR 2500 FORDONSGYMNASISTER
Micke Kågered Racing har redan besökt och utbildat ett 60-tal gymnasier runt om i Sverige. Efter racingsäsongen inom Top Fuel Dragracing, där Micke 2015 försvarar sitt EM-guld från 2014, och V8 Thunder Cars som kör i STCC-evenemangen, startar utbildningsresorna till gymnasieskolorna upp igen under hösten 2015.

- Utbildningen består av heldagsbesök på gymnasier som utbildar elever inom fordon, lastbil eller maskin. Klasserna delas upp i flera grupper som roteras mellan V8 Thunder Car-trailern med racerbil och våra partners Bacho som ansvarar för verktygslära, Mitotoyo som arbetar med mätteknik och Midland som står för tribologi (smörjlära), säger Micke Kågered.

- Eleverna är mycket motiverade och utbildningen är uppskattad av både elever, lärare och skola. Utbildningsinsatsen finansieras av sponsorerna till Micke Kågered Racing, säger han.

- Smörjlära med Midland är ett helt nytt moment i vårt utbildningsupplägg och de gymnasielärare vi pratat med välkomnar det eftersom kunskapsbristen är stor, fortsätter Micke. – Midland har hög kompetens och erfarenhet inom området varför det var naturligt för oss att söka oss till dem som ny partner och utbildare, säger han.


MEDVETEN OCH LÅNGSIKTIG SATSNING PÅ FRAMTIDA MEKANIKER
-
Midlands satsning på skolutbildning är ingen slump, säger Jonas Udd på Midland. – Inom en rad områden i branschen har en specialisering ägt rum och många utbildare, bland andra bilimportörer, satsar huvuddelen av sina utbildningsresurser inom de egna leden helt förståeligt. Och eftersom det inte finns någon direkt ekonomisk uppsida eller affär med att satsa på grundutbildning så sker det oftast inte. Det leder till problem för både innehåll, kvalitet och status. Självklart finns det undantag, exempelvis Volvo Cars gymnasieskola där Midland varit gästföreläsare vid ett par tillfällen, men de exemplen är snarare undantag än regel, säger Jonas Udd.

– Här kan vi göra påverka positivt trots att vi inte ska slå oss för bröstet, utbildning är en kontinuerlig process och det kommer ta tid innan vi ser några resultat, säger han.

Midland utbildar kontinuerligt verkstadskunder inom personbilsmarknaden och håller även i utbildningar via olika bilimportörer vid behov.

Dokument

Pressmeddelande - Nationell utbildningssatsning fordonsgymnasister, maj 2015.pdf

Resurslänkar

Micke Kågered Racing

Midland

Gymnasieutbildning

Ämnen

EducationEnvironmental technology, RecyclingTrucks, Transport vehiclesInsurance, Insurance issuesPetroleum, Oil, GasClimate issuesCorporate training

Tags

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midland.se

+46-31-725 34 01

Bilder & videor