1910

Ett stort steg för bolaget togs 1910 då Alfred Brack startade egen tillverkning av olika oljor.