2015

Midland Schweiz bygger ny produktionsanläggning med tredubblad kapacitet.
Team Kågered startar nationell utbildningssatsning med Midland smörjlära för 2500 fordonsgymnasister per år.