Produkter

S

Fordon

Specifikationer

Specifikationssök

Bio-Sinth 46

MV-AW 68 (46-100)

MV-AW 22 (15-32)

Bio-Rotax Chain & Bar Oil

UTTO LV

ATF XD-Z

Cryptogear 75W-80

Monograde 40

Synqron Diesel 10W-40

Renion17 5W-30

Avanza 0W-30

Synqron 5W-30

K7 Fully Synthetic Chain spray

MS-14 Multi Spray

Brake Fluid HYPRO LV DOT 4

Power Steering Fluid

T-Coolant

XT-Coolant

Permatype pre-mixed

Limited Slip additive

Engine Oil Treatment

Hydraulic Valve Oil Treatment

ATF Stop Leak

Oil Stop Leak

Oil System Cleaner

Diesel Fuel Treatment

Fuel Injector Cleaner & Water Remover

Petrol-Gas Treatment

Caltima

GS 15 Gear Spray

Bioplex Grease

Dentax EP Grease

Multi Complex Grease

MV-AW 46 (32-68)

MV-AW 32 (22-46)

AW 46

AW 32

Fork Oil 10W-30

Fork Oil Light 5W-20

Fork Oil 5W (2.5-5W)

Rotax

VR-TRAK 75W-90

VR-GEAR 75W-80

Ecogear 75W-80

Dualtrans DCT

JCV CVT Oil

High Performance 75W-140

ATF Sensomatic

Synqrogear 75W-80

Sensogear 75W-90

ATF Omnimatic

THF Tractor

TOU Tractor

ATF M3 Plus

High Performance 80W-90

Synqron 75W-90

Trekna 10W-40

Maxtra10W-40

Nova 5W-30

Marine FC W 15W-40

Super Diesel 10W-40

Super Diesel 15W-40

Monograde 30

Monograde 10W

Synqron Diesel 5W30

Econova 0W-30

Crypto-4 0W-20

Synqron 10W-60 Racing

Econova 0W-20

Axentum 0W-30

Special Blend 5W-30

Motorcycle 5W-40

Econova 5W-30

Econova 5W-20

Synqron 0W-20

Synqron 5W-50 Racing

Renion 5W-30

Marine FC W 10W-30

Special Blend 5W-40

Crypto 5W-30

Synova 5W-40

Synova 5W-30

Veteran car & motorcycle non detergent 50

Veteran cars & motorcycle non detergent 30

Axxept 5W-30

Synqron 0W-40

Motorcycle 10W-50

Motorcycle 20W-50

Motorcycle 10W-40

Motorcycle 50

Motorcycle 40

Synqron 2-cycle

Motorcycle 2-cycle low smoke

Performance 20W-50 Racing

Avanza 10W-40

Avanza 5W-40

Vetrex Spolatvätska

Avanza 5W-30

VAC-Coolant Long Life

1. Fordon

2. Fabrikat

3. Modell

4. Typ

Hitta resultat

SCHWEIZISK KVALITET

Midlands kvalitet bygger naturligtvis på en hög produktkvalitet i valet av råvaror. Vårt kvalitetsbegrepp är dock bredare än det och ISO-certifieringar – Midlands Schweiziska produktionskultur står för en precision och stolthet i att leverera en slutprodukt som håller måttet både i kvalitet och support. Visste du att Midlands produktion i Schweiz är så pass noggrann att allting vägs per kilo och gram? Allt från basoljebatchar på 10 ton ned till minsta emballage på 375 ml.

MIDMAN

Midland är miljöpionjärer

Vi var det första oljemärket i Sverige som 2004 införde livscykelsynsättet genom återvinning av använda oljor. De blir till nya basoljor som ett hållbart resursalternativ till förbränning. Vi tror att vårt life-cycle synsätt hjälper till att bevara våra ändliga naturresurser.

Vi hoppas påverka branschen att ta steget till en mer hållbar utveckling när det gäller återvinning av oljor. Du som bilägare och bilverkstad kan göra ett aktivt val för återvinning av använda motoroljor genom att välja service med Midland återvinnings-certifiering. Din spillolja öronmärks då för återvinning i Europa och det kostar inget extra för dig.

Tjena, Bosse här! Jag svarar gärna på alla dina oljefrågor.

Ställ en fråga