Produkter

Midland Avanza 5W-30

Midland Vetrex Spolatvätska

Avanza 5W-40

Avanza 10W-40

Performance 20W-50 Racing

Motorcycle 2-cycle low smoke

Synqron 2-cycle

Motorcycle SAE 40

Motorcycle SAE 50

Motorcycle 10W-40

Motorcycle 20W-50

Motorcycle 10W-50

Synqron 0W-40

Axxept 5W-30

Veteran cars & motorcycle non detergent SAE 30

Veteran car & motorcycle non detergent SAE 50

Synova 5W-30

Synova 5W-40

Crypto 5W-30

Special Blend 5W-40

Marine FC W 10W-30

Subaru 5W-30 energy conserving

Renion 5W-30

Subaru 5W-40

Synqron 5W-50 Racing

Synqron 0W-20

Econova 5W-20 energy saving

Econova 5W-30 energy saving

Motorcycle 5W-40

Special Blend 5W-30

Axentum 0W-30

Econova 0W-20

Synqron 10W-60 Racing

Crypto-4 0W-20

Econova 0W-30

Synqron Diesel 5W30

Monograde SAE 10W

Monograde SAE 30

Super Diesel 15W-40

Super Diesel 10W-40 FEO

Marine FC W 15W-40

Nova 5W-30

Maxtra10W-40

Trekna 10W-40

ISUZU Motor Oil 10W-40 FEO

Synqron 75W-90

Scooter & Marine Gear Oil 80W-90

High Performance 80W-90

ATF M3 Plus

TOU Tractor Hydraulic Fluid

THF Tractor Hydraulic Fluid

ATF Omnimatic

Sensogear 75W-90

Subaru ATF

Synqrogear 75W-80

ATF Sensomatic

High Performance 75W-140

JCV CVT Oil

Dualtrans DCT Fluid

Subaru Gear Oil 75W-80

Ecogear 75W-80

VR-GEAR 75W-80

VR-TRAK 75W-90

Rotax

Fork Oil 5W (2.5-5W)

Fork Oil Light 5W-20

Fork Oil 10W-30

AW Hydraulic Fluid

AW Hydraulic Fluid

MV-AW 32 Hydraulic Fluid

MV-AW 46 Hydraulic Fluid

Multi Complex Grease

Dentax EP Grease

Bioplex Grease

GS 15 Gear Spray

Caltima

Petrol-Gas Treatment

Fuel Injector Cleaner & Water Remover

Diesel Fuel Treatment

Oil System Cleaner

Oil Stop Leak

ATF Stop Leak

Hydraulic Valve Oil Treatment

Engine Oil Treatment

Limited Slip additive

Permatype

XT-Coolant

Subaru Long Life Coolant

T-Coolant

Midland VAC-Coolant Long Life

Power Steering Fluid

Brake Fluid HYPRO LV DOT 4

MS-14 Multi Spray

K7 Fully Synthetic Chain spray

SCHWEIZISK KVALITET

Midlands kvalitet bygger naturligtvis på en hög produktkvalitet i valet av råvaror. Vårt kvalitetsbegrepp är dock bredare än det och ISO-certifieringar – Midlands Schweiziska produktionskultur står för en precision och stolthet i att leverera en slutprodukt som håller måttet både i kvalitet och support. Visste du att Midlands produktion i Schweiz är så pass noggrann att allting vägs per kilo och gram? Allt från basoljebatchar på 10 ton ned till minsta emballage på 375 ml.

MIDMAN

Midland är miljöpionjärer

Vi var det första oljemärket i Sverige som 2004 införde livscykelsynsättet genom återvinning av använda oljor. De blir till nya basoljor som ett hållbart resursalternativ till förbränning. Vi tror att vårt life-cycle synsätt hjälper till att bevara våra ändliga naturresurser.

Vi hoppas påverka branschen att ta steget till en mer hållbar utveckling när det gäller återvinning av oljor. Du som bilägare och bilverkstad kan göra ett aktivt val för återvinning av använda motoroljor genom att välja service med Midland återvinnings-certifiering. Din spillolja öronmärks då för återvinning i Europa och det kostar inget extra för dig.

Tjena, Bosse här! Jag svarar gärna på alla dina oljefrågor.

Ställ en fråga