Nyhet

2019-10-31 09:35:00

​API uppgraderar bränslesparkrav för att klara ny motordesign, problem och politiska utmaningar

​API (American Petroleum Institute) uppgraderar normeringarna och bränslesparkrav för att klara ny motordesign, tekniska problem och politiska utmaningar. API SP, SN+, F och ILSAC GF-6A/B bli nya normeringar.

Nyheter inom API och ILSAC lyfter bränslesparkraven i maj, 2020
Obama-administrationen satte politiskt tryck på marknaden med CAFE (Corporate Average Fuel Economy Act) 2010 och nuvarande ILSAC GF-5-normering behövde utvecklas för att nå målet 54,5 mpg (miles per gallon) 2025. Utmaningarna är stora med en upp till 3-procentig bränslebesparing via motoroljorna när lättare fordon står för 60% av GHG (green house gases) i USA.

Ny motordesign och nya tekniska utmaningar
I Nordamerika står försäljningen av bensinmotorer med GDI (direktinsprutning) och TGDI (turboladdad direktinsprutning) för mer 50%. Dessa motorer levererar högre effektivitet och lägre bränsleförbrukning delvis på grund av att mer syre kan levereras till förbränningskammaren. Samtidigt kan högre temperaturer och bränslespädning få oljan att brytas ned snabbare varför nya motortester kopplade till ILSAC GF-6 behövdes.

ILSAC GF-6 introduceras i två kategorier (A och B) kopplade till viskositet
ILSAC GF-6A för personbilar kopplas till viskositeterna 0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30 och 10W-30 medans ILSAC GF-6B med annat bränslespartest är kopplat till 0W-16 eller kommande lägre viskositeter (0W-8 och/ eller 0W-4).
ILSAC GF-4 tas bort och ILSAC GF-6 blir bakåtkompatibelt med GF-5.

API uppdaterar normeringarna även för att hantera problem med för tidig tändning
API introducerar API SP för bensinmotorer i personbilar där ILSAC GF-6A/B passar.
För tunga dieselfordon med krav på bränslespar har API utvecklat en ny ”F-kategori”.
En annan uppdatering är API SN+ som utvecklats för att försöka hantera problemen med för tidig tändning kallad LSPI (low-speed pre-ignition) som kan uppträda i TGDI-motorer. För nyhetsbrev kring LSPI, skriv in LSPI i sökmotorn.

Historia och bakgrund till de amerikanska normeringsinstituten
Tidigare introducerades nya standarder för oljor i Nordamerika via ett trepartssystem mellan API, SAE (Society of Automotive Engineers) och ASTM (American Society for Testing and Materials).
Senare omorganiserades detta av AAMA (American Automobile Manufacturers Association) och JASO (Japan Automotive Standards Organization) för att kunna skynda på processen med nya normeringar via en ny organisation som bildades: ILSAC (International Lubricants Standardization and Approval Committee).
Trepartssystemet ovan formade tillsammans med ILSAC, EOCLS (Engine Oil Licensing and Certification System). Varje del i EOCLS har olika funktioner där ILSAC sätter minimistandarden för ”performance”, SAE fastställer oljespecifikationer baserat på input från biltillverkare, ASTM utvecklar tester och API licenserar och certifierar motoroljor.

Midland har ett flertal produkter som uppfyller API SN+ och ILSAC GF-5. Ring 031-725 34 00 vid frågor eller för mer information. Midland använder egna symboler (se bifogade bilder) för att konsumenten enklare ska kunna uppfatta om oljan har bränslespar och/ eller bidrar till lägre emissioner via aktiva avgasreningstekniker.

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midlandoil.se

+46-31-725 34 01