Nyhet

2019-10-29 08:10:00

Är oljan jag köper, oljan jag verkligen får?

Ny kvalitetsstandard för motoroljor i Europa: EELQMS.

Är oljan jag köper, oljan jag verkligen får?
EELQMS (European Engine Lubricant Quality Management System) är ett kvalitetssystem som för nuvarande 400 oljebolag i Europa förbundit sig till. I korthet innebär EELQMS att oljemärket signerat ett avtal kallat ”letter of conformance” som uppfyller ACEA-sekvenserna, ATCs code of practise samt ATIELs code of practise. Oljemärken förbinder sig även till oannonserad revision från ACEAs sida. EELQMS är även kopplat till en serie andra krav, bland andra att oljeproduktionen ska vara ISO-certifierad.

Bakgrunden är att ACEA funnit falska oljemärken och felaktiga angivelser av normeringar som oljemärket inte har. EELQMS är ett sätt att komma tillrätta med problemen och att bygga ett förtroende för ”what you buy is what you get” bland företag och konsumenter.

Midland är certifierat oljemärke hos EELQMS och du hittar symbolen på baksidan av oljeflaskan.

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midlandoil.se

+46-31-725 34 01