Nyhet

2019-06-26 13:24:00

Midman Update: Registrering av servicedata för elbilar kan nu köras via Winassist arbetsorder.

Registrering av servicedata elbilar i Midman för Winassistanvändare: Det går nu att använda Winassist arbetsorder-nattkörningen som alternativ till manuell registrering i Midman.

Registrering av servicedata elbilar i Midman för Winassistanvändare: Det går nu att använda Winassist arbetsorder-nattkörning som alternativ till manuell registrering i Midman.

Som alternativ till manuell registrering av servicedata via inloggning i Midman kan servicedata för elbilar föras över automatiskt i nattkörningen precis som för bilar med motorolja. Eftersom elbilarna inte har artikelnummer för motorolja (Winassist läser av dessa för alla AO i nattkörningen f.v.b. till Midman) så behöver verkstaden:

1: Skapa ett nytt artikelnummer ex-vis M eller MIDMAN-EL.

2: Ge instruktion till Winassist support att lägga till skapat artikelnummer i nattkörningen till Midman.

3: Löpande rutin: För varje elbils-AO lägga till att artikelnumret ovan ska registreras vid varje servicetillfälle.

Midman tackar Alanders Bilaffär i Östersund för hjälp till med testning!

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midlandoil.se

+46-31-725 34 01