Nyhet

2019-03-11 08:15:00

Update materialkoder Super Service Menu-Midland

Midland har uppdaterat cross reference för materialkoder i Super Service Menu (SSM). Tips & Tricks för hur kodningen går till i Dealer Management System (DMS) samt i SSM har även den uppdaterats (se bifogad PDF).

Cross Reference talar om vilken olja som är rätt
Midland har uppdaterat cross reference för materialkoder i Super Service Menu (SSM). Se bifogad länk.

Två metodval för hur kodning av materialkoder går till för de som använder Super Service Menu
Tips & Tricks för hur kodningen går till i Dealer Management System (DMS) samt i SSM har även den uppdaterats - välj mellan att koda i SSM eller i DMS (se bifogad PDF). Kodningen sparar tid för servicerådgivare eftersom hela arbetsordern prissätts med rätt artiklar direkt när den exporteras till arbetsordersystemet/ DMS. Dessutom går det snabbare att ge rätt pris då en servicekund ringer in för att boka service eller frågar om pris/ offert.

Kia digital servicebokning
Jobbar du exempelvis med Kia Online Service Booking vilken sker i SSM så behöver du koda upp både DMS och SSM - se bifogad PDF. 

Ring Midland om du har frågor på 031-725 34 00.

SKRIVEN AV

Jonas Udd

jonas.udd@midlandoil.se

+46-31-725 34 01