marie-kontakt

Marie Martinsson

EKONOMIANSVARIG

Marie Martinsson kommer senast från Nääs Fabriker där hon som civilekonom arbetat med kundsupport och ekonomi.

Marie är numera egen företagare och är ekonomiansvarig på Midland.

Marie har familj och bor i Hemsjö, Alingsås.

031-725 34 00

marie.martinsson@midland.se